Visie

Jens Hoogendoorn Tuin- en landschapsinrichting V.O.F. (JHTL) richt zich in de breedste zin van het woord op het inrichten van groene buitenruimten. Hierbij spelen creativiteit, kwaliteit en communicatie een grote rol.

Binnen het bedrijf zijn 2 hoofdtakken te onderscheiden:

  • JHTL tuinen: particuliere tuinen en bedrijfstuinen (van een paar m2 tot vele hectares)
    • Grenzen van creativiteit worden opgezocht bij het bedenken van een tuin voor een opdrachtgever.¬†Tuinen van JHTL kenmerken zich door eenvoud, tijdloos karakter, kwaliteit, gebruik van omgevingsfactoren en specifieke klantwensen. Op deze manier wordt een geslaagde inrichting passend bij uw tuin gemaakt, waar u van zult genieten!Uniek: JHTL biedt totaalpakketten aan voor buitenruimte in aanleg en onderhoud, zodat u blijvend een mooie omgeving heeft! Vraag naar deze service via contact.
  • JHTL speelterreinen: kinderopvang terreinen, (openbare) speelterreinen, schoolterreinen.
    • De afgelopen jaren heeft JHTL zich ontwikkeld als specialist op het gebied van speelterreinen voor kinderen.¬†Speelterreinen worden in overleg en eventueel samen met de opdrachtgever ingericht. Hierbij staat het prikkelen van zintuigen van kinderen voorop, zodat kinderen zelf het spelen/ spel gaan uitvinden en op ontdekkingstocht gaan. De inrichting van deze terreinen kan bestaan uit een eenvoudige inrichting met hagen en hoogteverschillen tot natuurspeelterreinen. Speluitdagende inrichtingen zijn hierbij het uitgangspunt. De nadruk ligt op het samen ontwikkelen van een groene, veilige en speluitdagende speellocatie samen met een opdrachtgever.Uniek: JHTL biedt een totaalpakket aan in nazorg in de vorm van onderhoud en veiligheid (inspecties). Uw speelterrein is representatief en veilig voor de kinderen om te spelen! Vraag naar deze service via contact.

De werkzaamheden binnen deze hoofdtakken richten zich op totaalpakketten van ontwerp, aanleg tot onderhoud van tuinen en speelterreinen. Samen met de door JHTL geselecteerde specialisten worden de werkzaamheden uitgevoerd. Een korte impressie van de werkzaamheden: ontwerpen, grondwerk, straatwerk, boomverzorging, objectief advies, veiligheidsinspecties speelterreinen, groen onderhoud, bouwkundige werken, valondergronden speelterreinen, kunstgras, hockey/ pannaveldjes, zwembaden, beregening, enz.

Wanneer deze website uw interesse heeft gewekt, en/of u meer informatie wilt, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met JHTL.