Speelterreinen peuterspeelzalen, Helmond

Voor een Stichting in Helmond zijn 12 speelterreinen heringericht, met een visie die het kind stimuleert het spelen uit te vinden. Uitdagende spelelementen zijn aangebracht waardoor kinderen een eigen plekje vinden op het terrein. Enkele eenvoudige elementen zijn speelhofjes met hagen, bomen, krijtborden, boomstammetjes, hoogteverschillen, enz. Er is goed rekening gehouden met bestaande elementen en budgetten voor het toekomstige onderhoud. Samen met de organisatie zijn leuke uitdagende buitenruimtes ontstaan. Kinderen en organisatie zijn erg enthousiast.